A passion for math and math education

.
Koen De Naeghel

Parate kennis bij aanvang van de derde graad

  • Cursustekst (9 pagina's). Van leerlingen die een richting met 6 of 8 wekelijkse lestijden wiskunde volgen, verwachten we een minimum aan parate basiskennis. Het is essentieel deze te kunnen toepassen tijdens de lessen wiskunde en tijdens taken, toetsen en proefwerken.

    Download PDF op deze pagina

    Copyright 2013 K. De Naeghel
  • Verder lezen? Het komt beslist wel eens voor dat je formules, begrippen of eigenschappen nodig hebt uit de eerste of tweede graad die niet opgenomen werden in bovenstaande cursustekst. Bijvoorbeeld de oppervlakte van een bol, een hoogtelijn van een driehoek of de stelling van Thales.

    USolv-IT is een leerplatform waar leerlingen de mogelijkheid hebben om zich online te oefenen met vragen van de voorbije Wiskunde Olympiades (zie de USolv-IT Leerling omgeving). Zij kunnen zelf lukraak samengestelde oefensessies aanmaken en die als zelftest nemen. Zij bieden tevens een prima formularium: het USolv-IT online vademecum. Dit formularium bevat trouwens ook leerstof uit de derde graad, en kan ook in het zesde jaar of later van pas komen.