A passion for math and math education

.
Koen De Naeghel

Deel XIV Kansrekenen 2 en verklarende statistiek

  • Cursustekst (40 pagina's). In de statistiek kan men vanuit twee gezichtspunten aandacht besteden aan de uitkomsten van experimenten. In de eerste plaats is er het terrein van de beschrijvende statistiek, waarbij het gaat om het bewerken en presenteren van beschikbare waarnemingen. Deze waarnemingen werden op een empirische manier bekomen. Anderzijds kan men de verklarende statistiek aanwenden om kwantitatieve variabelen op een theoretische manier te behandelen. Dat gebeurt met het begrip stochast. Het accent ligt er juist op de nog te verschijnen uitkomsten. Men kan daarom stellen dat bij beschrijvende statistiek bepaalde bewerkingen achteraf worden verricht, terwijl bij verklarende statistiek juist vooraf bepaalde uitspraken worden gedaan over mogelijk te verschijnen uitkomsten. Om deze reden is de stochast wellicht het belangrijkste onderwerp binnen het vakgebied van de (verklarende) statistiek. In het eerste hoofdstuk wordt eerst uiteengezet wat stochasten zijn, welke bewerkingen daarmee kunnen worden uitgevoerd en wat daarvan de invloed is op gemiddelde uitkomst van een stochast. We maken het onderscheid tussen discrete en continue stochasten. In een tweede hoofdstuk komen enkele bijzondere kansverdelingen aan bod.

    Download PDF op deze pagina

    Copyright 2014 K. De Naeghel