A passion for math and math education

.
Koen De Naeghel

Tekstopmaak met LaTeX

Deze webpagina in opbouw verloopt in samenwerking met Arne Timperman. We bieden een digitale ondersteuning aan bij het zelfstudiepakket voor leerlingen en leerkrachten. Creative Commons Licentie

K. De Naeghel en A. Timperman, Tekstopmaak met LaTeX Gebruik van de online editor Overleaf voor beginners, print-on-demand online publishing Lulu.com (2014), ISBN 978-1-326-06361-0. Support independent publishing: Buy this book on Lulu.
( e-book inkijken of PDF-bestand downloaden)

Voorbeelden

Wil je zelf een hoofding voor je toets of proefwerk maken?
Voorbeeld 1: Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek
Voorbeeld 2: Klein Seminarie Hoogstraten
Voorbeeld 3: Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs Stabroek
Enkele extra voorbeelden voor de eerste en de tweede graad.
Een voorbeeld
Cijferen
Algebra
Een getallenas
Bissectrice van een driehoek - ingeschreven cirkel
De stelling van Pythagoras
Middelloodlijn van een lijnstuk
Stapel van kubusjes
Wil je zelf deze wiskundekalender aanpassen, bijvoorbeeld met eigen logo op achtergrond?
Kalender
Hieronder staan links naar de voorbeelden in het handboek.
Cover: De Pi-formule van Plouffe
Inleiding: twee andere Pi-formules
ž3.2 Documentklasse exam
žA.1(1) Lettertype globaal
žA.1(2) Lettertype lokaal
žA.2 Lettergrootte lokaal
žA.3 Onderlijnen, doorhalen en arceren van tekst
žA.4 Letters met accenten
žA.5 Voetnoten
žA.7(1) Horizontale ruimte
žA.7(2) Horizontale ruimte
žA.10 Tekst centreren, uiterst links of uiterst rechts plaatsen
žA.12(1) Document in landscape
žA.12(2) Document in landscape
žA.13(1) Tekst in kader plaatsen
žA.13(2) Tekst in kader plaatsen
žA.14(1) Tabellen in tekstopmaak
žA.14(2) Tabellen in tekstopmaak
žA.14(3) Tabellen in tekstopmaak
žA.16 Minipage
žA.17(1) Lijsten (opsomming)
žA.17(2) Lijsten (nummering)
žA.17(3) Lijsten (beschrijving)
žA.17(4) Lijsten (genest en andere symbolen)
žB(1) Text mode, math mode
žB(2) Equation
žB(3) Eqnarray
žB.1(1) Constanten en variabelen
žB.1(2) Constanten en variabelen
žB.2 Exponenten en indices
žB.3 Breuken
žB.4 Vierkantswortels
žB.5 Sommen en integralen
žB.6 Limieten
žB.7(1) Matrices en determinanten
žB.7(2) Matrices en determinanten
žD(1) Exam class
žD.1 Stellen van gewone vragen
žD.2(1) Meerkeuzevragen (letters)
žD.2(2) Meerkeuzevragen (checkboxes)
žD.2(3) Meerkeuzevragen (checkboxes)
žD.2(4) Meerkeuzevragen (ja-neen)
žD.3 Invulvragen
žD.4 Vragen (on)zichtbaar maken
žD.5(1) Antwoordstroken (blanco ruimte)
žD.5(2) Antwoordstroken (type)
žD.5(3) Antwoordstroken (antwoordlijn)
žD.6 Correctiemodel
žE.1(1) Invoegen van een figuur
žE.1(2) Invoegen van een figuur
žE.3(1) TikZ (assenstelsel)
žE.3(2) TikZ (assenstelsel)
žE.3(3) TikZ (rechte)
žE.3(4) TikZ (parabool en sinus)
žE.3(5) TikZ (sinus en cosinus)
žE.3(6) Tikz (driehoek)
žE.3(7) TikZ (driehoek en cirkel)
žE.3(8) TikZ (cirkel en hoeken)

Oplossingen

Links naar de oplossingen van de opdrachten in het handboek.
Opdracht 1
Opdracht 2
Opdracht 3
Opdracht 4
Opdracht 5
Opdracht 6
Opdracht 7
Opdracht 8
Opdracht 9
Opdracht 10
Opdracht 11
Opdracht 12
Opdracht 13
Opdracht 14
Opdracht 15

Opdracht voor de leerlingen

LaTeX Opdracht zesde jaar: Een wiskundig mopje

Links

U bent bezoeker