A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem SolvingOp dinsdag 23 mei 2023 kopt de voorpagina van De Standaard: Wiskundeleraars pakken uit met eigen, ambitieuzer leerplan. De vier Vlaamse leerkrachten Els Vanlommel, Pedro Tytgat, Koen De Naeghel en Luc Gheysens bieden een concreet en coherent pakket aan voor leerlingen uit de tweede en derde graad middelbaar onderwijs die sterk zijn in wiskunde.

Wij pleiten voor meer ambitie en klemtoon op de inhoud, met meer aandacht voor rekenvaardigheden en kennis. Het initiatief, dat niet politiek noch commercieel gekleurd is, vertrekt vanuit een positief verhaal om op die manier de lat ook echt hoger te leggen, op een niveau dat ook haalbaar is.

De jongeren van vandaag zijn meer dan ooit plichtsbewust en willen ook echt wel wiskunde kennen en kunnen. Wij als leerkrachten horen dan ook hun honger naar kennis op een kwaliteitsvolle manier te voeden, hen voldoende uit te dagen met aandacht voor wat zinvol en haalbaar is, voorzien van alle ondersteuning die zij verdienen.

Aan de know-how die we in hier in huis hebben, zal het alvast niet liggen. Als we iets mochten leren uit de contacten die we tijdens de vele nascholingen hebben gelegd, dan is het wel dit: Vlaanderen bulkt van competente en gedreven (wiskunde)leerkrachten.

Dit leerplan werd eind april 2024 goedgekeurd. Wiskundeplan is dus een officieel leerplan naast alle andere leerplannen en kan dus in heel Vlaanderen worden gebruikt. Bevoegde overheidsdiensten verzekeren dat scholen binnen eenzelfde schoolbestuur voor een ander leerplan kunnen kiezen. Het is mogelijk Wiskundeplan te gebruiken in de tweede graad en niet in de derde. Of omgekeerd.

Alle informatie over dit eigen leerplan vind je op de website www.wiskundeplan.be.

Waarom een wiskundeplan?

Nogal wat beleidsvoerders gaan er prat op dat met de nieuwste onderwijshervormingen onze scholen en leerkrachten nu meer vrijheid krijgen om hun onderwijs aan te bieden. De minimumhoogte van de lat is laag, maar je kan als school of leerkracht beslist wat meer eisen, als je dat wilt. Niets aan de hand, toch?

Maar net dat houdt een gevaar in: een (nog) groter wordende ongelijkheid tussen scholen, en dus ook bij leerlingen. Hiermee raak je aan een fundamenteel principe: elke leerling in Vlaanderen verdient het om voldoende uitgedaagd te worden, om voldoende kennis te krijgen.

De werkelijke hoogte van de lat wordt nu nog meer afhankelijk van de school waar je loopt, en werkt zo de sociale ongelijkheid alleen maar meer in de hand. Wie wat minder op school gezien heeft en het thuis breed genoeg heeft, kan zich veroorloven om dure, externe bijlessen te volgen om zo de slaagkansen voor een vervolgopleiding in het hoger onderwijs te verhogen. Denk aan toelatingsproeven en ijkingstoetsen. Wie het minder breed heeft thuis valt uit de boot.

En dat hoort niet: het niveau van het onderwijs dat op school wordt aangeboden, moet voldoende hoog te zijn zodat elke leerling optimale kansen krijgt, en dat voor elke school in Vlaanderen!

Dus wie zich afvraagt waarom we dit doen, en of dit wel nodig is: Vrijheid zonder voldoende hoge (minimum)eisen leidt tot maatschappelijke ongelijkheid. En dat aanvaarden wij niet!

U bent bezoeker free web stats sedert 6 juli 2023.