A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem Solving


Wiskunde In zicht

Wiskunde In zicht is een cursus wiskunde bestemd voor leerlingen van de derde graad algemeen secundair onderwijs in de studierichtingen met zes of acht wekelijkse lestijden wiskunde. Het werd ontworpen vanuit de behoefte aan een natuurlijke en correcte, maar toch haalbare benadering van basisconcepten in de wiskunde. Er werd bewust gekozen voor
 • een invulcursus, zodat de leerling ervaart hoe bepaalde oplossingsmethoden opgebouwd worden, terwijl de leerkracht nog voldoende vrijheid heeft die methoden op zijn of haar eigen manier aan te brengen;
 • differentiatie door de oefeningen in verschillende niveaus op te delen, zodat de leerling zelfstandig kan werken, afgestemd op eigen niveau en werktempo (Deel Portfolio wiskunde);
 • ontwikkelen van vaardigheden en attitudes waarbij getracht werd de kwaliteit van de wiskunde te respecteren (Deel Problem Solving, Deel Practicum, Deel GeoGebra en Deel Maple).
Deze cursus is in opbouw sedert 1 september 2007. De auteur heeft beslist niet de pretentie origineel te zijn, foutloos te zijn, af te zijn of erger nog de intentie te hebben van: zo moet het. De auteur wil enkel laten zien: misschien kan het zo ook, en hoopt met deze vrije publicaties leerlingen en leerkrachten te inspireren.

Nieuw! Je kan alle cursusdelen zonder watermerk downloaden, zowel de blanco versie als de ingevulde versie. De uitgewerkte oefeningen zijn eveneens beschikbaar.

Gepubliceerde delen Creative Commons Licentie

Goed om weten

 1. Aan personen en instanties die overwegen om de cursus Wiskunde In zicht geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te verspreiden, door te geven of afgeleide werken te maken: dat kan, maar enkel mits het respecteren van naamsvermelding, beperking van gebruik tot niet-commerciële doeleinden en gelijk delen. Het ontstane werk kan uitsluitend onder de licentie Creative Commons CC BY-NC-SA of gelijksoortig worden verspreid. Meer informatie over de licentie waaronder dit werk valt, is terug te vinden op pagina twee van elk cursusdeel of op de webpagina http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/.
 2. Deze publicaties zijn in opbouw sedert 1 september 2007. Van elk hoofdstuk is het voorblad onderaan voorzien van de datum waarop deze gegenereerd werd. Verbeteringen en suggesties kunnen per e-mail worden doorgeven. Elke vorm van feedback wordt ten zeerste gewaardeerd.
 3. Update! De cursus Wiskunde In zicht dateert van voor de onderwijshervormingen die vanaf 1 september 2023 van kracht zijn in het vijfde jaar van het middelbaar onderwijs. Toch zullen heel wat leerinhouden nog van toepassing zijn voor het realiseren van de minimumdoelen na 1 september 2023.

  Gaandeweg zullen de delen wat worden aangepast. Dat is eenvoudig te zien aan de cover van elk cursusdeel: wijst de rode pijl die onderaan uit het labyrint komt naar links, dan betreft het een (onaangepaste) versie van voor de onderwijshervormingen. Wijst die pijl naar rechts, dan dateert het van daarna, en kan het na 1 september 2023 in het vijfde jaar en na 1 september 2024 in het zesde jaar worden gebruikt.

Veelgestelde vragen

 1. Kan ik een Word-document krijgen? Dat kan niet, want de cursus wordt niet opgemaakt met Word. De auteur hanteert het tekstzetsysteem LaTeX.
 2. Hoe kan ik zelf documenten maken met LaTeX? Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de online editor Overleaf. Op deze webpagina vindt u een zelfstudiepakket voor leerkrachten en leerlingen.
 3. Waarom worden de LaTeX-bestanden niet aangeboden? Op datum van 27 juni 2023 is de bronfile een TeX Document van 189 688 regels. In deze TeX-file wordt voor allerhande afbeeldingen, schermafdrukken en figuren verwezen naar andere bestanden. Het aantal hulpfiles voor Wiskunde Aan zet en Wiskunde In zicht is al opgelopen tot 20 840 bestanden, verspreid over 390 mappen, goed voor zo'n 43,9 GB (47 243 202 560 bytes). Dat maakt het in de praktijk onmogelijk om deze bestanden aan te bieden.
 4. Wanneer verschijnt de finale versie van een deel? Wellicht nooit. Het voorblad van elk deel is onderaan voorzien van de datum waarop deze gegenereerd werd.
 5. Worden alle leerplandoelstellingen bereikt? Er wordt geen garantie geboden dat de cursus alle leerplandoelstellingen verwezenlijkt. Net als bij het gebruik van een handboek is en blijft het de verantwoordelijkheid van de leerkracht om alle leerplandoelstellingen te bereiken.
 6. Is alles wat in deze cursus staat origineel? Uiteraard niet. Soms is de opbouw van een concept, redenering, bewijs, of oefening gedeeltelijk of volledig gebaseerd op, ontleend aan, geïnspireerd op of overgenomen uit één of meerdere (hand)boeken of andere publicaties.
 7. Hoeveel verdient de auteur hieraan? Het Royalty percentage bedraagt 0%. Dat betekent dat de auteur geen geld verdient aan het online publiceren via issuu.com. De auteur zal dit werk ook in de toekomst gratis houden, zodat deze cursus Wiskunde Aan zet gedeeltelijk noch geheel bij een uitgeverij tot handboek gepubliceerd zal worden.
 8. Waar kan ik terecht met andere vragen of opmerkingen? Dat kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar koendenaeghel@hotmail.com.

U bent bezoeker free web stats