A passion for math and math education

.
Koen De Naeghel

Wiskunde In zicht

Wiskunde In zicht is een cursus wiskunde bestemd voor leerlingen van de derde graad algemeen secundair onderwijs in de studierichtingen met zes of acht wekelijkse lestijden wiskunde. Het werd ontworpen vanuit de behoefte aan een natuurlijke en correcte, maar toch haalbare benadering van basisconcepten in de wiskunde. Er werd bewust gekozen voor
 • een invulcursus, zodat de leerling ervaart hoe bepaalde oplossingsmethoden opgebouwd worden, terwijl de leerkracht nog voldoende vrijheid heeft die methoden op zijn of haar eigen manier aan te brengen;
 • differentiatie door de oefeningen in verschillende niveaus op te delen, zodat de leerling zelfstandig kan werken, afgestemd op eigen niveau en werktempo (Deel Portfolio wiskunde);
 • ontwikkelen van vaardigheden en attitudes waarbij getracht werd de kwaliteit van de wiskunde te respecteren (Deel Problem Solving, Deel Practicum, Deel GeoGebra en Deel Maple).
Deze cursus is in opbouw sedert 1 september 2007, ten behoeve van de leerlingen van de derde graad van het Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek te Brugge. Deze cursus heeft zeker niet de pretentie origineel te zijn, foutloos te zijn, af te zijn of erger nog de intentie te hebben van: zo moet het. De auteur wil enkel laten zien: misschien kan het zo ook, en hoopt met deze vrije publicaties leerlingen en leerkrachten te inspireren. 

Gepubliceerde delen Creative Commons Licentie

Goed om weten

 1. Wiskunde In zicht is een didactische publicatie, gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (CC BY-NC-SA). Elke gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van deze licentievoorwaarden, en ze te aanvaarden. De volledige licentie hiervan is te vinden op de website http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode, een vereenvoudigde (human-readable) versie hiervan op http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.nl.
 2. Deze publicaties zijn in ontwikkeling sedert 1 september 2007, nog steeds in opbouw, en wordt met de invoering van de nieuwe eindtermen op 1 september 2023 onder deze huidige vorm stopgezet. Van elk hoofdstuk is het voorblad onderaan voorzien van de datum waarop deze gegenereerd werd. Verbeteringen en suggesties kunnen per e-mail worden doorgeven. Elke vorm van feedback wordt ten zeerste gewaardeerd.
 3. Sedert 21 maart 2018 is downloaden via Issuu.com niet langer mogelijk. De optie om te downloaden werd door Issuu toen beperkt voor gebruikers die een betalende account van 420$ per jaar aanmaken.
 4. Nieuw! De PDF-bestanden van de blanco en ingevulde versies van Wiskunde In zicht werden tot 16 januari 2022 gratis aangeboden via een Dropbox folder. Leerkrachten wiskunde actief in het secundair onderwijs konden dan een aanvraag doen per e-mail waarin ze verklaarden expliciete kennis te hebben van en akkoord te zijn met de bovenstaande licentievoorwaarden. Daarna kregen zij toegang tot een de dropbox-folder Wiskunde In zicht, met toegang tot de PDF-bestanden van de reeds gepubliceerde delen en een ingescande versie van de handgeschreven ingevulde versie en alle opgeloste oefeningen. Helaas werd te vaak en te veel vastgesteld dat nogal wat mensen hier misbruik van maakten, in die zin dat de rechten hierboven beschreven niet werden gerespecteerd ondanks een expliciete verklaring kennisname en aanvaarden van deze rechten (geen naamsvermelding bij gebruik, o.a. voor klas, andere collega's en directie suggereren dat zij auteur waren van het werk, en opzet tot commercieel gebruik o.a. door ontwikkelaars van handboeken en uitgeverijen). Dat was de aanleiding om de dropbox Wiskunde In zicht te verwijderen. Het aanbieden van de PDF-bestanden met blanco versie, ingevulde versie (in opbouw) en alle uitgewerkte oefeningen (in opbouw) wordt enkel nog aangeboden zoals hierboven, voorzien van een watermerk op elke pagina. Het is niet langer mogelijk om een een PDF-versie zonder watermerk te downloaden.

Veelgestelde vragen

 1. Kan ik een Word-document krijgen? Dat kan niet, want de cursus wordt niet opgemaakt met Word. De auteur hanteert het tekstzetsysteem LaTeX.
 2. Hoe kan ik zelf documenten maken met LaTeX? Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de online editor Overleaf. Op deze webpagina vindt u een zelfstudiepakket voor leerkrachten en leerlingen.
 3. Waarom worden de LaTeX-bestanden niet aangeboden? Op datum van 20 januari 2022 is de bronfile een TeX Document van 187 783 regels. In deze TeX-file wordt voor allerhande afbeeldingen, schermafdrukken en figuren verwezen naar andere bestanden. Het aantal hulpfiles voor Wiskunde Aan zet en Wiskunde In zicht is al opgelopen tot 20 685 bestanden, verspreid over 389 mappen, goed voor zo'n 42,9 GB (46 160 781 312 bytes). Dat maakt het in de praktijk onmogelijk om deze files aan te bieden.
 4. Wanneer verschijnt de finale versie van een hoofdstuk? Wellicht nooit. Het voorblad van elk deel is onderaan voorzien van de datum waarop deze gegenereerd werd.
 5. Kan ik een PDF-versie zonder watermerk krijgen? Sedert 16 januari 2022 is dat niet langer mogelijk. De reden staat hierboven beschreven (rubriek goed om weten, punt 4).
 6. Nieuw! Kan ik deze cursus zonder watermerk op papier krijgen, voor mezelf en/of mijn leerlingen? De bedoeling is om in de toekomst een online printapplicatie te voorzien waarop bestellingen kunnen geplaatst worden. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn.
 7. Worden alle leerplandoelstellingen bereikt? Er wordt geen garantie geboden dat de cursus alle leerplandoelstellingen verwezenlijkt. Net als bij het gebruik van een handboek is en blijft het de verantwoordelijkheid van de leerkracht om alle leerplandoelstellingen te bereiken.
 8. Is alles wat in deze cursus staat origineel? Uiteraard niet. Soms is de opbouw van een concept, redenering, bewijs, of oefening gedeeltelijk of volledig gebaseerd op, ontleend aan, ge´nspireerd op of overgenomen uit ÚÚn of meerdere (hand)boeken of andere publicaties.
 9. Wanneer verschijnen de volgende delen? Aan niet-gepubliceerde delen wordt nog steeds gewerkt, tot op het moment dat een niveau bereikt wordt dat aanvaardbaar is om digitaal ter beschikking gesteld te worden. De voorlopige versie van Wiskunde In zicht telt momenteel 1361 pagina's.
 10. Hoeveel verdient de auteur hieraan? Het Royalty percentage bedraagt 0%. Dat betekent dat de auteur geen geld verdient aan het online publiceren via issuu.com. De auteur zal dit werk ook in de toekomst gratis houden, zodat deze cursus Wiskunde Aan zet gedeeltelijk noch geheel bij een uitgeverij tot handboek gepubliceerd zal worden.
 11. Waar kan ik terecht met andere vragen of opmerkingen? Dat kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar koendenaeghel@hotmail.com.
U bent bezoeker free web stats