A passion for math and math education

.
Koen De Naeghel

Wiskunde Aan zet

Wiskunde Aan zet is een cursus wiskunde bestemd voor leerlingen in het vierde jaar algemeen secundair onderwijs met vijf wekelijkse lestijden wiskunde. Het werd ontworpen vanuit de behoefte aan een natuurlijke en correcte, maar toch haalbare benadering van basisconcepten in de wiskunde. Er werd bewust gekozen voor een invulcursus, zodat de leerling ervaart hoe bepaalde oplossingsmethoden opgebouwd worden, terwijl de leerkracht nog voldoende vrijheid heeft die methoden op zijn of haar eigen manier aan te brengen.

Deze cursus is sedert 21/09/2016 in opbouw, ten behoeve van de leerlingen in het vierde jaar van het Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek te Brugge. Deze cursus heeft zeker niet de pretentie origineel te zijn, foutloos te zijn, af te zijn of erger nog de intentie te hebben van: zo moet het. De auteur wil enkel laten zien: misschien kan het zo ook, en hoopt met deze vrije publicaties leerlingen en leerkrachten te inspireren.

Gepubliceerde delen Creative Commons Licentie

Nieuw! Hoe gratis een PDF-versie van deze publicaties downloaden?

 1. Belangrijk om weten: deze publicaties zijn nog steeds in opbouw. Van elk hoofdstuk is het voorblad onderaan voorzien van de datum waarop deze gegenereerd werd. Verbeteringen en suggesties kunnen per e-mail worden doorgeven. Elke vorm van feedback wordt ten zeerste gewaardeerd!
 2. Sedert 21 maart 2018 is downloaden via Issuu.com niet langer mogelijk. De optie om te downloaden werd door Issuu toen beperkt voor gebruikers die een betalende account van 420$ per jaar aanmaken.
 3. De PDF-bestanden van de blanco en ingevulde versies van Wiskunde Aan zet worden nog steeds gratis aangeboden, maar nu via een Dropbox-folder. Die map bevat ook een ingescande versie van de uitgewerkte oefeningen (voorlopig enkel van Hoofdstuk 9).
 4. Wiskunde Aan zet is een didactische publicatie, gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (CC BY-NC-SA). Elke gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van deze licentievoorwaarden, en ze te aanvaarden. De volledige licentie hiervan is te vinden op de website http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode, een vereenvoudigde (human-readable) versie hiervan op http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.nl.
 5. U kan toegang krijgen tot de Dropbox folder Wiskunde Aan zet door per e-mail een aanvraag te sturen waarin u verklaart akkoord te gaan met deze voorwaarden. In deze mail vermeldt u uw naam, voornaam, telefoonnummer, stamboeknummer en de naam en het adres van school waarin u werkzaam bent. Bij twijfel krijgt u een document toegestuurd, waarop een stempel van de school vereist is. Op die manier willen we vermijden dat leerlingen zonder medeweten van hun leerkracht aan de haal gaan met uitgewerkte oefeningen.

Veelgestelde vragen

 • De bestanden worden aangeboden in PDF-formaat. Kan ik een Word-document krijgen? Dat kan niet, want de cursus wordt niet opgemaakt met Word. De auteur hanteert het tekstzetsysteem LaTeX.
 • Hoe kan ik zelf documenten maken met LaTeX? Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de online editor Overleaf. Op deze webpagina vindt u een zelfstudiepakket voor leerkrachten en leerlingen.
 • Waarom worden de LaTeX-bestanden niet aangeboden? Momenteel is de bronfile een TeX Document van 148 364 regels. Maar voor allerhande afbeeldingen, schermafdrukken en figuren wordt verwezen naar andere bestanden. Ondertussen is het aantal hulpfiles van Wiskunde Aan zet en Wiskunde In zicht al opgelopen tot 16 797 bestanden, verspreid over 239 mappen, goed voor zo'n 4,71 GB (5 060 067 328 bytes). Het is dus praktisch onmogelijk om deze files aan te bieden.
 • Wanneer verschijnt de finale versie van een hoofdstuk? Wellicht nooit. Het voorblad van elk deel is onderaan voorzien van de datum waarop deze gegenereerd werd.
 • Kan ik een ingevulde versie verkrijgen? Dat is mogelijk, zie de paragraaf hierboven: Hoe deze publicaties gratis downloaden. Sommige ingevulde versies werden ook met LaTeX gegenereerd, andere zijn handgeschreven en werden ingescand.
 • Wat met de oefeningen? Aan de oefeningen per hoofdstuk wordt nog gewerkt. Die zullen bij een latere versie van elk hoofdstuk worden opgenomen.
 • Worden alle leerplandoelstellingen bereikt? Er wordt geen garantie geboden dat de cursus alle leerplandoelstellingen verwezenlijkt. Net als bij het gebruik van een handboek is en blijft het de verantwoordelijkheid van de leerkracht om alle leerplandoelstellingen te bereiken.
 • Is alles wat in deze cursus staat origineel? Uiteraard niet. Soms is de opbouw van een concept, redenering, bewijs, of oefening gedeeltelijk of volledig gebaseerd op, ontleend aan, geïnspireerd op of overgenomen uit één of meerdere (hand)boeken of andere publicaties.
 • Hoeveel verdient de auteur hieraan? Het Royalty percentage bedraagt 0%. Dat betekent dat de auteur geen geld verdient aan het online publiceren via issuu.com. De auteur zal dit werk ook in de toekomst gratis houden, zodat deze cursus gedeeltelijk noch geheel bij een uitgeverij tot handboek gepubliceerd zal worden.
 • Waar kan ik terecht met andere vragen of opmerkingen? Dat kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar koendenaeghel@hotmail.com.
U bent bezoeker free web stats