A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem Solving


Problem solving wiskunde

Deze webpagina is een digitale ondersteuning voor de werkvorm Problem Solving wiskunde, bedoeld voor het onderwijs wiskunde in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs, studierichtingen met component wiskunde. Problem Solving wiskunde is een takenreeks (hier uitgewerkt voor het eerste trimster van het vijfde jaar), met als doel:
 • Leerlingen strikt individueel laten werken, en dus het overschrijven ontmoedigen.
 • Leerlingen kennis laten maken met meer complexe problemen dan de reguliere oefeningen die in de cursus of het handboek staan.
 • Leerlingen een langere tijd geven om over een probleem na te denken.
 • Aanleren en stimuleren van vaardigheden zoals
  • Probleemoplossend denken
  • Wiskundige correctheid
  • Wiskundig verwoorden
  • Leervaardigheden (plannen van studietijd)
Concreet krijgen de leerlingen elke week een nieuw probleem. Ze krijgen één week de tijd om hierover na te denken. Om die vragen op te lossen horen leerlingen creatief om te gaan met de actuele leerstof uit Deel I Precalculus 1 en Deel II Goniometrie en precalculus 2. Ze zijn eerder complex van aard (dus niet het genre van de Vlaamse Wiskunde Olympiade), want naast het inzicht komt er meestal ook wat zorgvuldig rekenwerk bij kijken. Om te vermijden dat één leerling de taak maakt en de rest overschrijft (naar moderne termen: de oplossingen op facebook plaatst):
 1. Bij elk probleem krijgen de leerlingen een 'fragment van de oplossing'.
 2. Leerlingen moeten niet alleen hun net, maar ook hun klad opschrijven.
 3. Leerlingen moeten hun redenering opschrijven aan de hand van richtlijnen voor wiskundig schrijven. Vooral het onderdeel wiskundig verwoorden zoals het gebruik van bindwoorden en bindzinnen impliceert een persoonlijke stijl.
 4. Bij een onvoldoende krijgen de leerlingen een 'tweede kans'. Aan de hand van concrete feedback en verdere aanwijzingen kunnen leerlingen hun taak verbeteren. Zo kunnen ze toch nog een goed resultaat neerzetten. Op die manier valt de druk weg om de taak meteen correct te maken. Bovendien leren ze zo dat de waarde van het oplossen van problemen ligt in 'het zelf proberen', en niet zozeer in 'de oplossing moeten vinden'.
 5. Nadien wordt geen 'modeloplossing' gegeven.
Onderstaande documenten worden afgedukt op een A3-formaat en nadien in een C-vouw geplooid. Onderstaande figuur toont zo'n voorbeeld.

Documenten Creative Commons Licentie


U bent bezoeker