A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem Solving


Practicum wiskunde

Deze webpagina is een digitale ondersteuning voor de werkvorm practicum wiskunde, bedoeld voor de richtingen in de derde graad van het secundair onderwijs met minstens zes wekelijkse lestijden wiskunde.

De practica wiskunde hebben als doel het vaststellen, aanleren, stimuleren, evalueren en opvolgen van vakgebonden vaardigheden en attitudes bij leerlingen. De didactische methode coöperatief leren staat hierbij centraal: bij het uitvoeren van de practica leren de leerlingen van de interactie met elkaar.

Deze werkvorm is ontstaan uit een poging om de leerplandoelstellingen in verband met vakgebonden vaardigheden en attitudes op een zinvolle manier in te vullen, zonder te raken aan de kwaliteit van de wiskunde.

Een handboek is verschenen als didactische publicatie Creative Commons Licentie

K. De Naeghel, Het practicum wiskunde: coöperatief aanleren van vaardigheden en attitudes, print-on-demand online publishing Lulu.com (2013), ISBN 978-1-326-04916-4. Support independent publishing: Buy this book on Lulu.
Update! PDF-bestand downloaden (zonder watermerk)

Het Practicum wiskunde is een onderdeel van de cursus Wiskunde In zicht, waar de reeds gepubliceerde delen vrij beschikbaar zijn.

Digitale ondersteuning van practica

Hoe kan deze werkvorm in het schooljaar gepland worden? Ter informatie geven we enkele schoolagenda's van vorige schooljaren.


U bent bezoeker