A passion for math and math education

.
Koen De Naeghel

Practicum wiskunde

Deze webpagina is een digitale ondersteuning voor de werkvorm practicum wiskunde, bedoeld voor het onderwijs wiskunde in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs, studierichtingen met component wiskunde.

De practica wiskunde hebben als doel het vaststellen, aanleren, stimuleren, evalueren en opvolgen van vakgebonden vaardigheden en attitudes bij leerlingen. De didactische methode co÷peratief leren staat hierbij centraal: bij het uitvoeren van de practica leren de leerlingen van de interactie met elkaar.

Deze werkvorm is ontstaan uit een poging om de leerplandoelstellingen in verband met vakgebonden vaardigheden en attitudes op een zinvolle manier in te vullen, zonder te raken aan de kwaliteit van de wiskunde.

Een handboek is verschenen als didactische publicatie Creative Commons Licentie

Het practicum wiskunde: co÷peratief aanleren van vaardigheden en attitudes , print-on-demand online publishing Lulu.com (2013) 188 pagina's. Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Het Practicum wiskunde is een onderdeel van de cursus Wiskunde In zicht (de tot nu toe gepubliceerde delen zijn gratis beschikbaar).

Digitale ondersteuning van practica (in opbouw)

Hoe kunnen deze practica in de agenda/het jaarplan passen? Ter illustratie geven we jaarplan en schoolagenda een vorig en het huidig schooljaar.


U bent bezoeker