A passion for math and math education

.
Koen De Naeghel

34 boeken en boekdelen

De aangereikte opbouw en bewijsmethoden in deze boeken zijn geschikt voor leerlingen van het middelbaar onderwijs. Hieronder kunt u deze boeken digitaal inkijken (met uitzondering van nrs. 19 en 20) en desgewenst ook een papieren versie aankopen.

 1. K. De Naeghel, Enkele didactische wenken voor wiskundeonderwijs in de derde graad, print-on-demand online publishing Lulu.com, ISBN 978-1-326-03654-6, 2009.
 2. K. De Naeghel,Wiskunde In zicht, online publicatie vanaf 6 april 2013. Van elk gepubliceerd deel zijn zowel de ingevulde versie als de uitgewerkte oefeningen vrij beschikbaar. Daarvoor verwijzen we naar de rubriek veelgestelde vragen onderaan de webpagina's Wiskunde In zicht en Portfolio wiskunde.
  1. Wiskunde In zicht Deel Inleiding voor het vijfde jaar en Inleiding voor het zesde jaar, 2013.
  2. Wiskunde In zicht Deel I Precalculus 1, 2013.
  3. Wiskunde In zicht Deel II Goniometrie en precalculus 2, 2013.
  4. Wiskunde In zicht Deel III Matrices, 2014.
  5. Wiskunde In zicht Deel IV Complexe getallen, 2019.
  6. Wiskunde In zicht Deel V Logica, 2019.
  7. Wiskunde In zicht Deel VI Rijen, 2019.
  8. Wiskunde In zicht Deel VII Limieten, asymptoten en continuïteit, 2020.
  9. Wiskunde In zicht Deel VIII Afgeleiden, 2018.
  10. Wiskunde In zicht Deel VIII Integralen, 2019.
  11. Wiskunde In zicht Deel XIII Beschrijvende statistiek, 2019.
  12. Wiskunde In zicht Deel XIV Kansrekenen 2 en verklarende statistiek, 2014.
  13. Wiskunde In zicht Deel XV Vectorvlak en euclidisch vlak, 2013.
  14. Wiskunde In zicht Deel XVI Getaltheorie, 2015.
  15. Wiskunde In zicht Deel XVII Vectorruimten, 2016.
 3. K. De Naeghel, Het practicum wiskunde: coöperatief aanleren van vaardigheden en attitudes, print-on-demand online publishing Lulu.com, ISBN 978-1-326-04916-4, 2013.
 4. K. De Naeghel en A. Timperman, Tekstopmaak met LaTeX Gebruik van de online editor Overleaf voor beginners, print-on-demand online publishing Lulu.com, ISBN 978-1-326-06361-0, 2014.
 5. K. De Naeghel en L. Van den Broeck, SOHO Wiskunde Plantyn Lineaire algebra I, Plantyn, ISBN 978-90-301-4383-3, 2014.
 6. L. Van den Broeck en K. De Naeghel, SOHO Wiskunde Plantyn Lineaire algebra II, Plantyn, ISBN 978-90-301-4382-6, 2014.
 7. K. De Naeghel, Uitgewerkte opdrachten en oefeningen bij SOHO Wiskunde Plantyn Lineaire algebra I, print-on-demand online publishing Lulu.com, ISBN 978-1-326-54124-8, 2016.
 8. K. De Naeghel,Wiskunde Aan zet, online publicatie vanaf 30 december 2016. Van elk gepubliceerd deel is de ingevulde versie vrij beschikbaar. Daarvoor verwijzen we naar de rubriek veelgestelde vragen onderaan de webpagina Wiskunde Aan zet.
  1. Wiskunde Aan zet Hoofdstuk 1 Tweedegraadsvergelijkingen (2017)
  2. Wiskunde Aan zet Hoofdstuk 2 Tweedegraadsfuncties (2017)
  3. Wiskunde Aan zet Hoofdstuk 3 Toepassingen op tweedegraadsvergelijkingen en tweedegraadsfuncties (2016)
  4. Wiskunde Aan zet Hoofdstuk 4 Rijen (2016)
  5. Wiskunde Aan zet Hoofdstuk 5 Goniometrie (2016)
  6. Wiskunde Aan zet Hoofdstuk 6 Driehoeksmeting (2016)
  7. Wiskunde Aan zet Hoofdstuk 7 Telproblemen (2017)
  8. Wiskunde Aan zet Hoofdstuk 8 Veeltermen (2017)
  9. Wiskunde Aan zet Hoofdstuk 9 Ruimtemeetkunde (2018)
  10. Wiskunde Aan zet Hoofdstuk 10 Cirkels (2017)
  11. Wiskunde Aan zet Hoofdstuk 11 Kansrekenen (2017)
  12. Wiskunde Aan zet Hoofdstuk 12 Functies (2017)
  13. Wiskunde Aan zet Hoofdstuk 13 Analytische meetkunde (2017)

Hoe gratis een PDF-versie van deze boeken downloaden?

 1. Sedert 21 maart 2018 is downloaden via Issuu.com niet langer mogelijk. De optie om te downloaden werd door Issuu toen beperkt voor gebruikers die een betalende account van 420$ per jaar aanmaken.
 2. Deze boeken (met uitzondering van nrs. 18 en 19) zijn gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (CC BY-NC-SA). Elke gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van deze licentievoorwaarden, en ze te aanvaarden. De volledige licentie hiervan is te vinden op de website http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode, een vereenvoudigde (human-readable) versie hiervan op http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.nl.
 3. Mededeling! Deze boeken (met uitzondering van nrs. 18 en 19) werden tot 16 januari 2022 gratis aangeboden via een Dropbox folder. Leerkrachten wiskunde actief in het secundair onderwijs konden dan een aanvraag doen per e-mail waarin ze verklaarden expliciete kennis te hebben van en akkoord te zijn met de bovenstaande licentievoorwaarden. Daarna kregen zij toegang tot de dropbox-folder, met toegang tot het PDF-bestand van het boek en eventueel ook de ingevulde versie en alle uitgewerkte oefeningen.

  Helaas werd te vaak en te veel vastgesteld dat nogal wat mensen hier misbruik van maakten: geen naamsvermelding bij gebruik, o.a. voor klas, andere collega's en directie suggereren dat zij auteur waren van het werk, en opzet tot commercieel gebruik o.a. door ontwikkelaars van handboeken en uitgeverijen. Daarom werden deze dropbox folders verwijderd. Het aanbieden van de PDF-bestanden onder deze vorm wordt opgeschort. Momenteel wordt bekeken hoe de bestanden toch nog op een beveiligde manier kunnen worden aangeboden (bijvoorbeeld met een watermerk op elke pagina). Meer informatie daarover verschijnt binnenkort op deze website.

  Op dit moment is het dus niet langer mogelijk om een PDF-versie van deze boeken downloaden.


Enkele didactische wenken voor wiskundeonderwijs in de derde graad

© 2009 K. De Naeghel Creative Commons Licentie


e-book inkijken

ingebonden boek aankopen

Het practicum wiskunde: coöperatief aanleren van vaardigheden en attitudes

© 2013 K. De Naeghel Creative Commons Licentie


e-book inkijken

ingebonden boek aankopen

Tekstopmaak met LaTeX Gebruik van de online editor Overleaf voor beginners

© 2014 K. De Naeghel en A. Timperman Creative Commons Licentie


e-book inkijken

ingebonden boek aankopen
SOHO Wiskunde Plantyn Lineaire algebra I

© 2014 K. De Naeghel en L. Van den Broeck


meer informatie over dit boek

boek bestellen


SOHO Wiskunde Plantyn Lineaire algebra II

© 2014 L. Van den Broeck en K. De Naeghel


meer informatie over dit boek

boek bestellen


Uitgewerkte opdrachten en oefeningen bij SOHO Wiskunde Plantyn Lineaire algebra I

© 2016 K. De Naeghel Creative Commons Licentie


e-book inkijken

ingebonden boek aankopen
U bent bezoeker free web stats