A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem Solving


11 Zelfstandig oefeningen maken met oplossingssleutels

Door modelvoorbeelden tijdens de les wiskunde klassikaal aan te brengen, leren de leerlingen niet alleen de basistechnieken, maar leren ze ook wat het denkproces is bij het maken van zo'n oefening. De leerling leert door een expert in actie te zien. Typisch zijn daarbij de leergesprekken, zodat de leerlingen ook gestimuleerd worden om zelf mee te denken. Maar oefeningen klassikaal maken heeft ook een nadelen. Zo kan de leerling zijn/haar kunde moeilijk kunnen inschatten. Zelfs door de leerlingen even zelf te laten proberen, weten ze dat de oplossing straks toch besproken wordt. Dat vangnet wordt al snel een excuus: 'ik wacht liever tot de oplossing aan bord maak, want anders maak ik fouten'. Hoewel het zelf proberen, en dus ook zelf fouten maken, net een manier van lezen is...

In dit practicum maken de leerlingen zelfstandig oefeningen tijdens de les, waarbij ze gebruik maken van oplossingssleutels. Dat lijkt erg handig, maar ze moeten er wel verstandig mee omgaan:
  • Doordat leerlingen zelf oefeningen maken, verwerken ze de leerstof en leren ze de basistechnieken op andere voorbeelden toepassen.
  • Doordat de leerlingen fouten maken, leren ze zichzelf beter inschatten. Overtuig hen dat ze die fouten best eerst maken en daarna pas naar de oplossingen of oplossingssleutels kijken. Eerst de oplossingen lezen is geen goede methode, want dan slaan ze een stap over in het leerproces.
  • Wijs leerlingen op de klassikaal gemaakte modelvoorbeelden uit de cursus of het handboek: ze laten zien hoe de aanpak, de oplossingsroute (recept) en de uitwerkingen van een type oefening er uit ziet. Van leerlingen in een studierichting met 6 of 8 wekelijkse lestijden wordt beslist verwacht dat ze elke avond hun les(sen) wiskunde herhalen. Op zo'n momenten moeten ze hun modelvoorbeelden goed herbekijken en elke stap (opnieuw) nagaan.

Documenten Creative Commons Licentie