A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem Solving


13 Leren uit opgeloste problemen

Leren uit opgeloste problemen is een manier om vaardigheid in het zelfstandig oplossen van oefeningen aanzienlijk te verbeteren. Deze techniek werd gepopulariseerd door de befaamde Schaum's Outlines, een reeks van werkboeken over diverse onderwerpen in wiskunde, wetenschappen (chemie, natuurkunde, biologie) en talen. Voor wiskunde alleen al bestaan er ruim vijftig zo'n werkboeken, en elk werkboek bevat ongeveer 1000 opgeloste problemen, vari�rend van gemakkelijke basisoefeningen tot ware hersenkrakers. Daarnaast zijn ook extra problemen opgenomen, met vermelding van het eindresultaat.

In dit practicum werken leerlingen per twee. Vooraf krijgen ze een zestal opgeloste problemen in verband met eenvoudige differentiaalvergelijkingen. De oplossing is echter wat beknopt opgeschreven (sommige tussenstappen zijn niet vermeld, er worden geen grafieken gemaakt die de redenering kunnen verduidelijken, etc.). Verwacht wordt dat leerlingen vooraf deze opgeloste problemen bestuderen. In het begin van de les moeten ze dat aantonen met een kladblad. De leerkracht test hun bekwaamheid door een vraag te stellen over die zes problemen (bijvoorbeeld: leg de overgang uit in de oplossing van Probleem 5, van dq/(50-q) = kdt naar ln(50-q)=-kt + c). daarna krijgen ze een reeks met nieuwe problemen toegewezen. E�n of twee lessen volstaat, de leerlingen kunnen deze taak thuis afwerken.

Documenten Creative Commons Licentie