A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem Solving


14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Het presenteren van resultaten is o.a. voor wetenschappers een belangrijk onderdeel van hun werk. Een presentatie kan dienen om een uitgevoerd werk, project, idee├źn of conclusies aan anderen kenbaar te maken. Evengoed kan het dienen om anderen van je besluiten te overtuigen of zelfs om je eigen capaciteiten in de verf te zetten. Het mag duidelijk zijn dat een presentatie tot in de puntjes verzorgd moet zijn; niet alleen qua voorkomen, maar ook qua overzichtelijkheid, qua opbouw en uiteraard qua inhoud. In je hogere studies en latere werkomgeving zul je meer dan waarschijnlijk nog vaak (wetenschappelijke) presentaties moeten geven.

Dit practicum wordt uitgevoerd in groepen van twee, drie of vier leerlingen (vastgelegd door de leerkracht). In het begin van de les krijgt elke groep een 15-tal onderwerpen toegewezen uit Het wiskundeboek van C.A. Pickover. Elk onderwerp is voorzien van een halve pagina tekst en een mooie illustratie. De leerkracht kan een inkijkexemplaar van het boek vooraan in de klas leggen. Jullie nemen de onderwerpen door, en beslissen in groep over welk onderwerp van die 15 onderwerpen jullie een presentatie willen maken (duur: ongeveer 20 minuten, vastgelegd door de leerkracht). Daarna doorlopen jullie de stappen bij het ontwerpen van een presentatie: welke doelstellingen willen we bereiken, welke kernboodschap willen we meegeven, etc. Jullie presentatie beantwoord aan de criteria uit de inleiding, waarbij je de tips zo goed mogelijk tracht na te leven. Na de eerste les krijgen jullie voldoende tijd om dit practicum af te werken.

Documenten Creative Commons Licentie

Meer onderwerpen en betrouwbare informatie over bovenstaande onderwerpen

  • Curiosa Mathematica is een "work in progress" geschreven door Jens Bossaert. Het is een bundeling van ruim 350 wiskundige verhalen/feiten, op een betrouwbare en bevattelijke manier geschreven. Heel wat onderwerpen uit Het Wiskunde Boek komen ook voor in Curiosa Mathematica, wat het meteen een goede bron maakt voor zowel de historische als de wiskundige component van hun opdracht. Dit boek kan zelfs gebruikt worden als alternatief aanbod waaruit leerlingen hun onderzoeksonderwerp kiezen.


U bent bezoeker