A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem Solving


2 Probleemoplossend denken (1)

In deze snel evoluerende maatschappij hecht men bijzonder veel belang aan probleemoplossend denken. Willen we leerlingen hierin zelfredzaam maken, dan moet de nadruk liggen op het ontwikkelen van vaardigheden die ze kunnen helpen bij het oplossen van (nieuwe) problemen. Deze vaardigheden zijn dan ook een essentiƫle troef in hun studie- en beroepsloopbaan.

Probleemoplossend denken is deels opgenomen in het normale lesgebeuren: het wordt bevorderd door
  • vragen stellen,
  • patronen ontdekken,
  • antwoorden zoeken en onderzoeken,
  • voorbeelden en tegenvoorbeelden opzoeken,
  • vraagstelling vereenvoudigen,
  • voorstellen analyseren,
  • testen en bijsturen,
  • vermoedens analyseren.
Maar dit is niet voldoende. Het is ook noodzakelijk dat leerlingen zelf (haalbare) problemen tracht op te lossen. Bovendien vindt het (leren) oplossen van problemen op school en daarbuiten ook plaats in een sociale context. Men verwacht dan ook dat leerlingen met anderen kunnen samenwerken.

Bij het oplossen van problemen kunnen leerlingen terugvallen op een stappenplan voor probleemoplossend denken. In dit practicum lossen leerlingen in groepen van twee enkele problemen op, waarbij gevraagd wordt de stappen uit het stappenplan te expliciteren.

Documenten Creative Commons Licentie

Links