A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem Solving


3 Probleemoplossend denken (2)

In Practicum 2 Probleemoplossend denken (1) hebben leerlingen kennis gemaakt met de kunst van het oplossen van problemen. Hierbij werd gevraagd om hun proces te expliciteren aan de hand van een stappenplan. In dit Practicum gaan leerlingen nadenken over problemen die wat complexer zijn. Deze opdracht voeren ze dan ook uit in groepen van drie, want ze zullen merken dat ze elkaars hulp en inzet nodig hebben om de taak succesvol te volbrengen. Om te zorgen dat er efficiƫnt gewerkt wordt, worden de volgende rollen verdeeld:
  • Schrijver Als de groep een idee of antwoord geeft, vraag dan of iedereen het eens is. Deze persoon schrijft de redenering van de groep op. Dat zal hoofdzakelijk in het klad zijn. In een tweede les worden de antwoorden goed leesbaar opgeschreven. Uiteraard helpen de anderen hierbij.
  • Tijdbewaker Wanneer de groep erg lang bij een vraag blijft hangen, waarschuw je, bijvoorbeeld door te zeggen: "we moeten aan de volgende vraag beginnen, anders krijgen we het niet af". Af en toe vertel je je groep hoeveel tijd er nog over is.
  • Aanmoediger/leider Moedigt aan, bijvoorbeeld als de groep vast zit bij een probleem: "Heeft iemand een idee?". Je toont ook initiatief bijvoorbeeld met: "deze strategie lijkt te kunnen werken, laten we die uitproberen" of "deze redenering leidt niet meteen tot iets, laten we iets anders proberen".
Daarnaast blijft iedereen wel mee verantwoordelijk. De leerkracht kan ieder groepslid aanspreken op zijn of haar bijdrage aan het groepswerk. Dit om te voorkomen dat iemand 'meelift' (een groepslid laat de rest van de groep het werk opknappen). Pas wanneer alle groepsleden hun rol naar behoren vervullen kan de groepstaak succesvol worden uitgevoerd.

Een alternatief is om elke week een probleem te geven. Zo krijgen de leerlingen de kans om eens wat langer na te denken over een probleem. Daarnaast kan geopteerd worden om zelfstandig te werken, en ook klemtonen te leggen op het wiskundig schrijven. Voor het eerste semester van het vijfde jaar werd zo'n takenreeks opgesteld onder de naam Problem Solving wiskunde, als deel van de uitgaven Wiskunde In zicht.

Documenten Creative Commons Licentie

Links