A passion for math and math education

.
Koen De Naeghel

8 Onderzoeksopdracht (1)

De specifieke eindtermen voor de studierichtingen van de derde graad ASO met component wiskunde (6 tot 8 wekelijkse lestijden wiskunde) bevatten drie eindtermen die onder de noemer onderzoekscompetenties worden gecatalogeerd:

OC1 Zich ori๋nteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken.
OC2 Een onderzoeksopdracht met een wiskundige component voorbereiden, uitvoeren en evalueren.
OC3 De onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met andere standpunten.
De eerste eindterm werd gerealiseerd bij de uitvoering van Practicum 1. Daar werd ook gemotiveerd waarom we het verzamelen, ordenen en bewerken van informatie niet meer in bod laten komen in deze en volgende onderzoeksopdrachten. In dit practicum komt de tweede eindterm aan bod, de derde eindterm is voor volgende practica.

Deze onderzoeksopdracht is een echte onderzoekende opdracht wiskunde, en kadert in het onderwerp logica. Vooraf hebben de leerlingen in een tweetal lessen het leerstofonderdeel propositionele logica gezien (zie cursustekst onderaan). Dat we in deze onderzoekende opdracht vooraf zelf een onderzoeksvraag geven, en niet gevraagd wordt om een eigen onderzoeksvraag op te stellen, wordt in Practicum 9 gemotiveerd. Er wordt individueel gewerkt, en ervaring leert dat de leerlingen na ้้n les de opdracht grotendeeels rond hebben. Afwerken kan thuis gebeuren.

Documenten Creative Commons Licentie