A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem Solving


Vierde jaar ASO, 5u wiskunde

Onderstaande structuur en aangeboden cursus Wiskunde Aan zet dateert van enkele jaren terug, dus van voor de onderwijshervormingen die vanaf 1 september 2022 van kracht zijn in het vierde jaar van het middelbaar onderwijs. Toch zijn heel wat leerinhouden nog van toepassing voor het realiseren van de huidige minimumdoelen.

U bent bezoeker