A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem Solving


Zesde jaar 6u wiskunde

Onderstaande structuur en aangeboden cursus Wiskunde In zicht dateert van voor de onderwijshervormingen die vanaf 1 september 2024 van kracht zijn in het zesde jaar van het middelbaar onderwijs. Toch zijn heel wat leerinhouden nog van toepassing voor het realiseren van de huidige minimumdoelen. De vernieuwde structuur en cursusdelen verschijnen in de loop van het schooljaar 2024-2025.

U bent bezoeker