A passion for math and math education

.
Koen De Naeghel

Hoofdstuk 13 Analytische Meetkunde

  • Cursustekst (17 pagina's). Meetkunde is het onderdeel van de wiskunde dat zich toespitst op het zoeken van patronen en structuren in vormen. Zo hadden we het in een vorig hoofdstuk al over vormen in de ruimte. In dit hoofdstuk hebben we het over vlakke meetkunde met behulp van een rechthoekig assenstelsel. Door aan elk punt een co÷rdinaat toe te kennen, kunnen we meetkundige vormen zoals rechten, cirkels, parabolen, hyperbolen... weergeven met vergelijkingen, waarop dan algebra´sch rekenwerk kan worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk staan de vergelijkingen van rechten en cirkels centraal.

    Download PDF op deze pagina

    Copyright ę 2017 K. De Naeghel