A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem Solving


Hoofdstuk 13 Analytische Meetkunde

  • Cursustekst (19 pagina's). Meetkunde is het onderdeel van de wiskunde dat zich toespitst op het zoeken van patronen en structuren in vormen. Zo hadden we het in een vorig hoofdstuk al over vormen in de ruimte. In dit hoofdstuk hebben we het over vlakke meetkunde met behulp van een rechthoekig assenstelsel. Door aan elk punt een co├Ârdinaat toe te kennen, kunnen we meetkundige vormen zoals rechten, cirkels, parabolen, hyperbolen... weergeven met vergelijkingen, waarop dan algebra├»sch rekenwerk kan worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk staan de vergelijkingen van rechten en cirkels centraal.

    DOWNLOADEN

    FULL SCREEN: HIER KLIKKEN + F11