A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem Solving


Deel XIII Beschrijvende statistiek

  • Cursustekst (60 pagina's). Beschrijvende statistiek houdt zich bezig met het verzamelen en het bewerken van gegevens. De bedoeling is om op een (soms grote) hoeveelheid waarden een aantal bewerkingen toe te passen zodat de resultaten overzichtelijk worden. Hierbij denken we onder andere aan het maken van een tabel of grafiek en het berekenen van beschrijvende maten, zoals centrummaten, spreidingsmaten en boxplot. Dat wordt in het eerste hoofdstuk behandeld.

    De belangrijkste taak van de statistiek is om uit een steekproef informatie af te leiden voor de volledige populatie. Dat kan door het staafdiagram te benaderen met de grafiek van een functie, om op die manier de steekproef te modelleren en gefundeerde manier uitspraken te doen. Bij deze opzet speelt de functie exp(-x^2) een centrale rol. Heel wat steekproeven kunnen namelijk gemodelleerd worden met een transformatie van deze functie. In dat geval zeggen we dat de steekproef normaal verdeeld is. In hoofdstuk twee leren we werken met dit model: overgang van frequentiepolygoon naar normale verdeling, informatie aflezen en normale verdelingen vergelijken. Ook de belangrijkste eigenschappen komen aan bod.

    DOWNLOADEN

    FULL SCREEN: HIER KLIKKEN + F11