A passion for math and math education

.
Koen De Naeghel

Computerlessen

Tijdens de lessen wiskunde maken leerlingen geregeld gebruik van de grafische rekenmachine TI-84 Plus CE. In al zijn eenvoud is dit ICT-middel dan ook vrij beperkt, denk maar aan het berekenen van grote machten van getallen, het oplossen van vergelijkingen en het werken met parameters, het zoeken van geschikte vensterinstellingen bij het plotten van grafieken van functies en het interpreteren van een grafiek die afgebroken wordt. Daarom willen we leerlingen ook kennis laten maken met een meer geavanceerd computermeetkundepakket en een meer geavanceerd computerrekenpakket.

GeoGebra is interactieve en dynamische software voor meetkunde, en is erg populair in het middelbaar onderwijs. Met GeoGebra kun je meetkundige figuren maken door middel van een algebraļisch voorschrift of met behulp van constructiestappen. Het dynamisch aspect van GeoGebra laat leerlingen toe om eigenschappen beter te begrijpen.

Maple is een van de krachtigste computeralgebrasystemen en wordt gebruikt aan tal van universiteiten en hogescholen. Het feit dat leerlingen hiermee kennis maken tijdens het middelbaar is dan ook een meerwaarde voor de aanvang van hogere studies.

Ook in de recentste leerplannen vanuit het ministerie van onderwijs onderstreept men het belang van ICT-gebruik. Zo vermeldt het leerplan voor de tweede graad ASO voor studierichtingen met vier of vijf wekelijkse lestijden wiskunde als eindtermen het ontwikkelen van rekenvaardigheid door het gebruik van ICT-hulpmiddelen bij het uitvoeren van berekeningen, het ontwikkelen van meet- en tekenvaardigheid door het gebruik van ICT-hulpmiddelen bij het opbouwen van figuren, denk- en redeneervaardigheden door het gebruik van ICT-hulpmiddelen bij het opbouwen van een redenering en probleemoplossende vaardigheden zoals ICT-hulpmiddelen gebruiken om wiskundige informatie te verwerken en wiskundige problemen te onderzoeken.

GeoGebra lessen Creative Commons Licentie

GeoGebra Les 1: Tweedegraadsfuncties - Invloed van de parameters

.

.

.

Maple lessen Creative Commons Licentie

Maple Les 1: Tweedegraadsfuncties - Oplossen van vergelijkingen

.

.

.

MATHCOUNTS Trainer introductieles Creative Commons Licentie

Webapplicatie MATHCOUNTS Trainer

.

.

.