A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem Solving


Computerlessen

 • Cursustekst (21 pagina's). Tijdens de lessen wiskunde maken leerlingen geregeld gebruik van de grafische rekenmachine TI-84 Plus CE. In al zijn eenvoud is dit ICT-middel dan ook vrij beperkt, denk maar aan het berekenen van grote machten van getallen, het oplossen van vergelijkingen en het werken met parameters, het zoeken van geschikte vensterinstellingen bij het plotten van grafieken van functies en het interpreteren van een grafiek die afgebroken wordt. Daarom willen we leerlingen ook kennis laten maken met een meer geavanceerd computermeetkundepakket en een meer geavanceerd computerrekenpakket.

  GeoGebra is interactieve en dynamische software voor meetkunde, en is erg populair in het middelbaar onderwijs. Met GeoGebra kun je meetkundige figuren maken door middel van een algebraïisch voorschrift of met behulp van constructiestappen. Het dynamisch aspect van GeoGebra laat leerlingen toe om eigenschappen beter te begrijpen.

  Maple is een van de krachtigste computeralgebrasystemen en wordt gebruikt aan tal van universiteiten en hogescholen. Het feit dat leerlingen hiermee kennis maken tijdens het middelbaar is dan ook een meerwaarde voor de aanvang van hogere studies.

  MATHCOUNTS Trainer is een webapplicatie, vrij beschikbaar via een browser, waarmee leerlingen hun probleemoplossende vaardigheden kunnen onderhouden. Met een digitale scorekaart kan de leerkracht nagaan met welke regelmaat de leerlingen hun vaardigheden oefenen en hun vorderingen meten.

  DOWNLOADEN

  FULL SCREEN: HIER KLIKKEN + F11