A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem Solving


Tijdens de lessen wiskunde maken leerlingen geregeld gebruik van de grafische rekenmachine TI-84 Plus. In al zijn eenvoud is dit ICT-middel dan ook vrij beperkt, denk bij het plotten van grafieken van functies maar aan het zoeken van geschikte vensterinstellingen en het interpreteren van een grafiek die afgebroken wordt. Daarom willen we leerlingen ook kennis laten maken met een meer geavanceerd computermeetkundepakket.

GeoGebra is interactieve en dynamische software voor meetkunde, en is erg populair in het middelbaar onderwijs. Met GeoGebra kun je meetkundige figuren maken door middel van een algebraïisch voorschrift of met behulp van constructiestappen. Het dynamisch aspect van GeoGebra laat leerlingen toe om eigenschappen beter te begrijpen.

Maple is een van de krachtigste computeralgebrasystemen en wordt gebruikt aan tal van universiteiten en hogescholen. Het feit dat leerlingen hiermee kennis maken tijdens het middelbaar is dan ook een meerwaarde voor de aanvang van hogere studies.

Ook in de meest recente doelstellingen vanuit het ministerie van onderwijs onderstreept men het belang van ICT-gebruik. Zo vermeldt het leerplan voor de derde graad ASO voor studierichtingen met zes of acht wekelijkse lestijden wiskunde het gebruik van ICT als een algemene eindterm, en moedigt men een kennismaking met een computermeetkundepakket (los van de grafische rekenmachine) aan.

GeoGebra lessen Creative Commons Licentie

GeoGebra Les 1: Precalculus 1 - Veeltermfuncties en rationale functies

.

.

.

Maple lessen Creative Commons Licentie

Maple Les 1: Precalculus 1
Maple Les 2: Goniometrie

.

.

.

MATHCOUNTS Trainer introductieles Creative Commons Licentie

Webapplicatie MATHCOUNTS Trainer

.

.

.