A passion for math and math education

.
Koen De Naeghel

Hoofdstuk 6 Driehoeksmeting

  • Cursustekst (6 pagina's). Je kent al enkele formules in verband met driehoeken, zoals de som van de hoeken in een willekeurige driehoek, de oppervlakte van een willekeurige driehoek (basis maal hoogte gedeeld door twee) en de stelling van Pythagoras in een rechthoekige driehoek. In dit hoofdstuk breiden we de stelling van Pytahgoras uit naar willekeurige driehoeken: de zogenaamde cosinusregel. Daarnaast kun je de oppervlakte van een driehoek uitdrukken met behulp van twee zijden en een tussenliggende hoek. Dat zal leiden tot de zogenaamde sinusregel. Kennen we van een driehoek enkele zijden en/of hoeken, dan kunnen we met behulp van de sinus- en cosinusregel vaak alle andere zijden en hoeken berekenen.

    Download PDF op deze pagina

    Copyright 2016 K. De Naeghel