A passion for math and math education

.
Koen De Naeghel

Hoofdstuk 12 Functies

  • Cursustekst (17 pagina's). Heel wat verschijnselen rondom ons kun je beschrijven met wiskundig model, met als doel de verschijnselen te onderzoeken en voorspellingen te doen. In zo'n wiskundig model staat het begrip functie centraal. Functies die vaak in zo'n model voorkomen zijn bijvoorbeeld constante, lineaire en kwadratische functies die reeds in Hoofdstuk Tweedegraadsfuncties aan bod kwamen. Die veelvoorkomende functies kunnen verkregen worden uit zogenaamde elementaire functies door de transformaties verschuiven, spiegelen en uitrekken volgens de x-as of de y-as toe te passen.

    Download PDF op deze pagina

    Copyright 2017 K. De Naeghel