A passion for math and math education

.
Koen De Naeghel

Deel XVI Getaltheorie

  • Cursustekst (33 pagina's). Deel Getaltheorie is specifiek bedoeld voor leerlingen die een richting met 8 wekelijkse lestijden wiskunde volgen. We kiezen bewust voor het onderwerp getaltheorie, leerstof die niet alleen wenselijk is bij het aanvatten van een studierichting wiskunde, natuurkunde, informatica, burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect, maar die ook het vermogen om abstract te denken en logisch redeneren ten volle stimuleert.

    In het eerste hoofdstuk komen kort enkele inleidende begrippen aan bod, en kan gezien worden in een tweetal lessen. Het tweede hoofdstuk, ongeveer achttien lestijden, gaat over deelbaarheid van de geheel getallen. De leerlingen zullen al vertrouwd zijn met delers van gehele getallen, priemgetallen en ontbinden in factoren. Dit hoofdstuk is dan ook bedoeld om de voornaamste definities en stellingen op een exacte manier te benaderen. In een later hoofdstuk komt het modulorekenen aan bod.

    Download PDF (Hoofdstukken 1 en 2) op deze pagina

    Copyright 2015 K. De Naeghel