A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem Solving


Inleiding voor het zesde jaar

Cursustekst (31 pagina's). Deze inleiding is bedoeld voor het zesde jaar, en bestaat uit drie onderdelen: het voorwoord van de cursus Wiskunde In zicht en de rubrieken Wat is wiskunde en Parate kennis bij aanvang van het zesde jaar. Het voorwoord en de rubriek Wat is wiskunde zijn dezelfde als uit het deel inleiding voor het vijfde jaar.

Wat is wiskunde eigenlijk? Een gangbare beschrijving is dat wiskunde de wetenschap is die zich bezig houdt met het zoeken naar patronen en structuren. Die patronen en structuren kunnen bijvoorbeeld voorkomen in vormen (dan hebben we het over meetkunde), vergelijkingen en hun oplossingen (algebra) of functies (analyse). In deze inleiding geven we een beknopt (en onvolledig) overzicht van de vijf hoofdcategorieën van de wiskunde.

Van leerlingen die een richting met minstens 6 wekelijkse lestijden wiskunde volgen, verwachten we een minimum aan parate basiskennis. Het is essentieel deze te kunnen toepassen tijdens de lessen wiskunde en op taken, toetsen en proefwerken.

DOWNLOADEN

FULL SCREEN: HIER KLIKKEN + F11

Verder lezen over wat is wiskunde
 • K. Devlin, Wiskunde: Wetenschap van patronen en structuren, Uitgeverij Het Spectrum, Natuur & Techniek, 1998. ISBN: 90-7303-553-8
  "Het grote boek van de natuur", aldus Galileo Galilei, "kan alleen maar gelezen worden door degenen die de taal verstaan waarin het geschreven is. En die taal is wiskunde." Het boek Wiskunde - Wetenschap van patronen en structuren is een rijk geïllustreerd eerbetoon aan de schoonheid en de elegantie van deze steeds verder ontwikkelende taal. Het onderzoekt de talrijke manieren waarop de wiskunde ons helpt onze kijk op de werkelijkheid te verhelderen; zowel de fysische, biologische en sociale werkelijkheid om ons heen als de rijkdom aan ideeën en gedachten binnen ons brein.
Verder lezen over de geschiedenis van de wiskunde
 • D.J. Struik, Geschiedenis van de wiskunde, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht 2001. ISBN: 90-274-2210-9
  In zijn vermaarde boek, dat in 1948 als 'A concise History of Mathematics' verscheen, geeft Prof. Struik een beknopt maar helder overzicht van de ontwikkeling van de wiskunde. Deze geschiedenis wordt meer benaderd door de behandeling van personen en scholen dan door een systematische behandeling van afzonderlijke onderwerpen.

  Goed om weten: het boek is online beschikbaar.


 • D. Guedj, De stelling van de papegaai, Roman over de geschiedenis van de wiskunde, Ambo, 1999. ISBN 90-263-1604-6
  De stelling van de papegaai is behalve een spannende roman ook een geschiedenis van de wiskunde en van de wiskundigen. We ontmoeten geniale, kleurrijke, nieuwsgierige en dromerige personages als Archimedes, Omar Khayyám en Descartes, die ons een wereld laten ontdekken die doorgaans voor specialisten gereserveerd is.
  Vlak voor de dood van zijn vriend Elgar Grosrouve ontvangt Pierre Ruche, een gepensioneerde boekhandelaar, van hem een mysterieuze brief. Grosrouve staat een gigantische bibliotheek aan hem af die geheel gewijd is aan de wiskunde. Om de vreemde omstandigheden van de dood van zijn vriend te kunnen doorgronden, zal Pierre zich weer aan de studie van de wiskunde moeten zetten. Geen gemakkelijke opgave voor een filosoof, maar hij wordt gelukkig bijgestaan door Perette, die zich met de boekhandel bezighoudt, haar drie kinderen, en Nofuture, een praatzieke en vergeetachtige papegaai.Verder lezen over Parate kennis bij aanvang van het vijfde jaar Het komt beslist wel eens voor dat je formules, begrippen of eigenschappen nodig hebt uit de eerste of tweede graad die niet opgenomen werden in bovenstaande cursustekst. Bijvoorbeeld de oppervlakte van een bol, een hoogtelijn van een driehoek of de stelling van Thales.

USolv-IT is een leerplatform waar leerlingen de mogelijkheid hebben om zich online te oefenen met vragen van de voorbije Wiskunde Olympiades (zie de USolv-IT Leerling omgeving). Zij kunnen zelf lukraak samengestelde oefensessies aanmaken en die als zelftest nemen. Zij bieden tevens een prima formularium: het USolv-IT online vademecum. Dit formularium bevat trouwens ook leerstof uit de derde graad, en kan ook in het zesde jaar of later van pas komen.