A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem Solving


Deel III Matrices

  • Cursustekst (86 pagina's). In een eerste hoofdstuk voeren we nieuwe wiskundige objecten in, matrices genaamd. Optelling en vermenigvuldiging wordt gedefinieerd, en de meest voor de hand liggende eigenschappen worden besproken. Het nut van matrices wordt toegelicht aan de hand van toepassingen in de grafentheorie en migratie- en populatie voorspellingen.

    Het tweede hoofdstuk handelt over lineaire stelsels: stelsels van lineaire vergelijkingen in een aantal onbekenden. Zo'n stelsel laat zich met de taal van matrices niet alleen eenvoudiger opschrijven, men kan ook het stelsel vervangen door een eenvoudiger stelsel met behulp van bepaalde rij-operaties. De zogenaamde eliminatie-algoritmen van Gauss en Gauss-Jordan manifesteren een efficiënte strategie dat het oorspronkelijke stelsel herleidt tot een 'triviaal' stelsel waar men alle oplossingen zonder veel moeite kan aflezen. Verwante begrippen zoals rij-equivalente matrices en rang van een matrix leiden tot enkele theoretische toepassingen, zoals met behulp van de coëfficiëntenmatrix van een stelsel het aantal oplossingen voorspellen, en de inverse bepalen van een vierkante matrix. Praktische toepassingen vinden hun plaats in codeertheorie en het efficiënt oplossen van vraagstukken.

    Het derde en laatste hoofdstuk associëren we aan elke vierkante matrix één bijzonder getal, genaamd de determinant van die matrix. Dat getal drukt niet alleen uit wanneer die matrix inverteerbaar is (determinant niet nul), of niet (determinant nul). Het voldoet ook aan eigenschappen gekoppeld aan de rij-operaties uit het tweede hoofdstuk. Tot slot worden een negental toepassingen van determinanten besproken.

    DOWNLOADEN

    FULL SCREEN: HIER KLIKKEN + F11