A passion for math and math education

Koen De Naeghel


Koen De Naeghel    4e jaar 5u wiskunde    5e jaar 6+2u wiskunde    6e jaar 6u wiskunde    Oud-leerlingen

Wiskundeplan    Wiskunde Aan zet    Wiskunde In zicht    Wiskunde Samen gevat    Opgenomen lessen

LaTeX    Giscorrectie    Mijn boeken    Portfolio wiskunde    Practicum wiskunde    Problem Solving


Deel VI Rijen

  • Cursustekst (54 pagina's). Leerlingen die in het vierde jaar een richting met vijf wekelijkse lestijden wiskunde volgden, hebben het leerstofonderdeel rijen gekregen: definitie en voorstellingswijzen van een rij (opsomming, recursief en expliciet voorschrift), meetkundige en rekenkundige rijen. Daarbij kwamen ook formules aan bod om de som van de eerste n termen van zo'n rij te berekenen. Volgde je in het vierde jaar leerweg vier, dan heb je deze leerstof niet gezien.

    In het eerste hoofdstuk hernemen we dit onderdeel, wat klassikaal behandeld wordt voor de leerlingen die in het vierde jaar een richting met vier uur wiskunde per week volgden. Voor de anderen wordt dit overgelaten als zelfstudie. Dit hoofdstuk werd integraal overgenomen uit Wiskunde Aan zet, de blanco versie voor leerlingen die in het vierde jaar leerweg vier gevolgd hebben, de ingevulde versie voor leerlingen die in het vierde jaar leerweg vijf gevolgd hebben.

    In het tweede hoofdstuk voeren we het begrip limiet van een rij intuïtief in en leren we hoe je limieten van eenvoudige rijen kan bepalen. Gaandeweg zien we hoe je toch wiskundig kan redeneren over oneindig. In het derde en laatste hoofdstuk wordt deze kennis toegepast bij zogenaamde discrete veranderingsprocessen.

    DOWNLOADEN

    FULL SCREEN: HIER KLIKKEN + F11